Funddatum Bezirk Art Ei  L   J   A  Ruf Beobachter
2017-11-06 St. Pölten-Land Feuersalamander 0 0 0 14 0 Sztatecsny
2017-11-03 Krems-Land Springfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-11-01 Tulln Feuersalamander 0 0 0 1 0 Wöss
2017-10-25 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2017-10-22 Horn Feuersalamander 0 0 0 1 0 Walter
2017-10-22 Krems-Land Feuersalamander 0 0 0 3 0 Kunst
2017-10-15 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-14 Melk Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-10-14 St. Pölten-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-10-14 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-12 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-12 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Mödling Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Zacherl
2017-10-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-09 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-07 Mödling Zauneidechse 0 0 1 0 0 Bacher
2017-10-05 Mistelbach Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-10-04 Melk Feuersalamander 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-10-04 Melk Erdkröte 0 0 0 0 0 Zacherl
2017-10-04 Melk Feuersalamander 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-10-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-03 Tulln Springfrosch 0 0 0 0 0 Haider
2017-10-02 Scheibbs Blindschleiche 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-02 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2017-10-01 Horn Blindschleiche 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-01 Horn Ringelnatter 0 0 0 1 0 Mühlöcker
2017-09-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 1 0 Haider
2017-09-28 Hollabrunn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-28 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-27 Tulln Smaragdeidechse 0 0 7 0 0 Haider
2017-09-25 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 1 0 0 Birgit
2017-09-23 Krems-Land Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-23 Krems-Land Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-22 Wien-Umgebung Würfelnatter 0 0 0 1 0 linnert
2017-09-19 Mödling Erdkröte 0 0 0 2 0 Sabor
2017-09-18 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 0 0 Haider
2017-09-17 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 0 1 0 Feuchtinger
2017-09-15 Tulln Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-09-15 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Haider
2017-09-13 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Wöss
2017-09-10 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Walter
2017-09-10 Tulln Erdkröte 0 0 0 1 0 Winkler
2017-09-10 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 1 0 0 Bierbaumer
2017-09-09 Melk Zauneidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-09-08 Scheibbs Kreuzotter 0 0 0 1 0 Sabor
2017-09-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-09-06 Tulln Springfrosch 0 2 0 0 0 Haider
2017-09-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-09-05 Tulln Springfrosch 0 1 0 0 0 Haider
2017-09-05 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-09-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Haider
2017-09-03 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 0 1 0 Feuchtinger
2017-09-02 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 3 0 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Wechselkröte 0 0 0 1 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 500 30 20 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Teichmolch 0 0 10 0 0 Gilli
2017-09-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-29 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 0 1 0 Metlicka
2017-08-27 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 [verborgen]
2017-08-27 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 [verborgen]
2017-08-27 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-27 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-27 Wien-Umgebung Blindschleiche 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-26 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 3 1 0 Metlicka
2017-08-26 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Metlicka
2017-08-25 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-08-23 Baden Schlingnatter 0 0 1 0 0 Pichler
2017-08-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Springfrosch 0 12 1 1 0 Haider
2017-08-23 Tulln Springfrosch 0 12 1 1 0 Haider
2017-08-21 Mödling Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-08-21 Mödling Äskulapnatter 0 0 1 1 0 [verborgen]
2017-08-20 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-20 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 2 0 Haider
2017-08-20 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-18 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-18 Tulln Springfrosch 0 2 0 1 0 Haider
2017-08-17 Hollabrunn Wechselkröte 0 0 0 1 0 Milek
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 3 0 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 8 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 8 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Springfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Zauneidechse 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-08-15 Gmünd Grasfrosch 0 0 0 1 0 Nedelik
2017-08-15 Korneuburg Schlingnatter 0 0 0 1 0 Beck
2017-08-14 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 1 0 0 Weiss
2017-08-13 Baden Schlingnatter 0 0 1 0 0 kurz
2017-08-13 Scheibbs Schlingnatter 0 0 0 1 0 Vockenhuber
2017-08-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 3 0 Haider
2017-08-12 Hollabrunn Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Weiss
2017-08-12 Krems-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2017-08-12 Krems-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-08-11 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 0 0 1 0 0 Sporer
2017-08-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 3 0 Haider
2017-08-10 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-10 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-09 Hollabrunn Zauneidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-09 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-08-07 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-05 Baden Würfelnatter 0 0 1 0 0 Berger
2017-08-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-05 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-05 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-04 Mödling Ringelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-04 Neunkirchen Springfrosch 0 0 0 1 0 Frühwirth
2017-08-04 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-04 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-04 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-02 Mödling Wechselkröte 0 0 0 1 0 Jeanplong
2017-08-02 Tulln Teichmolch 0 0 0 0 0 Haider
2017-08-02 Tulln Springfrosch 0 50 4 0 0 Haider
2017-08-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-08-01 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-08-01 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-00 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 0 1 0 Metlicka
2017-07-30 Baden Schlingnatter 0 0 0 0 0 Pychner
2017-07-30 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Tobler
2017-07-28 Mödling Teichmolch 0 0 0 1 0 Sabor
2017-07-24 Krems Würfelnatter 0 0 1 0 0 Feichtinger
2017-07-23 Gmünd Grasfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-07-22 St. Pölten-Land Äskulapnatter 0 0 0 0 0 H
2017-07-22 Wiener Neustadt-Land Mauereidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-07-20 Baden Teichmolch 0 3 0 0 0 Bacher
2017-07-20 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-07-20 Baden Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Bacher
2017-07-19 Wiener Neustadt Ringelnatter 0 0 1 1 0 Hitthaler
2017-07-19 Wiener Neustadt Ringelnatter 0 0 1 1 0 Hitthaler
2017-07-17 Neunkirchen Erdkröte 0 0 1 0 0 Prein an der Rax
2017-07-17 Wiener Neustadt-Land Zauneidechse 0 0 1 0 0 Frisch
2017-07-17 Zwettl Schlingnatter 0 0 0 1 0 Gundacker
2017-07-16 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-07-16 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-07-14 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-07-14 Tulln Springfrosch 0 100 0 0 0 Haider
2017-07-14 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-14 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Nawrot-Wawrzyniak
2017-07-13 Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Schleining
2017-07-13 Tulln Springfrosch 0 100 3 1 0 Haider
2017-07-13 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-07-11 Mistelbach Zauneidechse 0 0 1 1 0 Nüsken
2017-07-10 Neunkirchen Erdkröte 0 0 0 1 0 Prein an der Rax
2017-07-10 Tulln Springfrosch 0 100 1 0 0 Haider
2017-07-10 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-07-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-09 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Mosor
2017-07-09 Mistelbach Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-07-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 Nagel
2017-07-07 Bruck an der Leitha Andere Art (bitte in der Bemerkung angeben) 100 0 0 3 3 Schnedl
2017-07-07 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-07-07 Tulln Springfrosch 0 100 0 0 0 Haider
2017-07-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-07 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-07-05 Bruck an der Leitha Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 4 0 Zacherl
2017-07-05 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-07-02 St. Pölten-Land Gelbbauchunke 0 0 4 0 0 Xaver
2017-07-01 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Wohlschlager
2017-07-01 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-07-01 Tulln Springfrosch 0 200 0 0 0 Haider
2017-07-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-07-01 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-29 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-29 Tulln Springfrosch 0 200 0 0 0 Haider
2017-06-29 Wien-Umgebung Mauereidechse 0 0 0 3 0 Haider
2017-06-28 St. Pölten-Land Springfrosch 0 0 0 1 0 Tatzreiter
2017-06-28 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Nawrot-Wawrzyniak
2017-06-27 Melk Blindschleiche 0 0 0 1 0 Schneeweiß
2017-06-27 Tulln Teichfrosch 0 0 0 0 3 Wöss
2017-06-27 Tulln Seefrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-06-26 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Rabong
2017-06-26 Mödling Ringelnatter 0 0 1 0 0 gabmeyer
2017-06-25 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-25 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-25 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-25 Wiener Neustadt-Land Kreuzotter 0 0 0 1 0 Zens
2017-06-22 Gänserndorf Donaukammmolch 0 10 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 50 0 5 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Teichmolch 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 20 1 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Knoblauchkröte 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Knoblauchkröte 0 100 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Rotbauchunke 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-22 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-21 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-21 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-21 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-20 Korneuburg Seefrosch 0 0 0 100 0 Wöss
2017-06-19 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-19 Gmünd Bergeidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-19 Mistelbach Europäischer Laubfrosch 0 2 0 0 0 Hackl
2017-06-18 Baden Erdkröte 0 5 0 0 0 Kopeczky
2017-06-18 Baden Mauereidechse 0 0 2 5 0 Kopeczky
2017-06-18 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-18 Gmünd Kreuzotter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-18 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 2 0 Wöss
2017-06-18 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-06-18 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-18 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 1 0 0 Kunst
2017-06-17 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-06-17 Waidhofen an der Thaya Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kunst
2017-06-17 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 0 0 Kunst
2017-06-16 Tulln Springfrosch 0 700 1 0 0 Haider
2017-06-16 Tulln Teichmolch 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-16 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-06-16 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-16 Waidhofen an der Thaya Zauneidechse 0 0 0 1 0 Kunst
2017-06-16 Zwettl Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-13 Neunkirchen Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-06-12 Neunkirchen Blindschleiche 0 0 0 2 0 Prein an der Rax
2017-06-12 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-12 Tulln Springfrosch 0 800 4 1 0 Haider
2017-06-12 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-06-12 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-11 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Reitmeier
2017-06-11 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Springfrosch 0 800 4 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-11 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-06-11 Wiener Neustadt-Land Grasfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-11 Zwettl Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Walter
2017-06-10 Baden Erdkröte 0 50 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Ringelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Feuersalamander 0 1 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Grasfrosch 0 50 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Gelbbauchunke 0 5 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Feuersalamander 0 1 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-10 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Teichmolch 0 4 0 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Springfrosch 0 800 2 0 0 Haider
2017-06-10 Wiener Neustadt-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-10 Wiener Neustadt-Land Kreuzotter 0 0 0 4 0 Riegler
2017-06-09 Baden Teichmolch 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Grasfrosch 0 100 0 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Seefrosch 0 0 0 0 1 Kopeczky
2017-06-09 Baden Erdkröte 0 100 0 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Ringelnatter 0 0 2 2 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Fuchs
2017-06-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Springfrosch 0 900 2 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-06 Tulln Teichmolch 0 5 0 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-05 Gmünd Ringelnatter 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-06-05 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-05 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Reitmeier
2017-06-04 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-04 Mödling Würfelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-04 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-04 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-04 Tulln Springfrosch 0 900 0 0 0 Haider
2017-06-03 Krems-Land Blindschleiche 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-06-03 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-06-03 Tulln Springfrosch 0 900 0 0 0 Haider
2017-06-03 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-06-03 Tulln Teichmolch 0 4 0 0 0 Haider
2017-06-02 St. Pölten-Land Gelbbauchunke 0 0 0 0 3 Purtscher
2017-06-01 Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 groz
2017-06-01 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Mauereidechse 0 0 0 3 0 Bacher
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-01 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-06-01 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-31 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Barthelmes
2017-05-31 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 3 Wöss
2017-05-30 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-05-30 Lilienfeld Blindschleiche 0 0 0 1 0 Dorka
2017-05-29 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-29 Gmünd Zauneidechse 0 0 1 0 0 Zaussinger
2017-05-29 Melk Blindschleiche 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Blindschleiche 0 0 0 4 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Grasfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Bergmolch 0 1 0 0 0 Zacherl
2017-05-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Edelbacher
2017-05-28 Baden Würfelnatter 0 0 0 4 0 Kopeczky
2017-05-28 Bruck an der Leitha Seefrosch 0 0 0 50 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 50 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 50 0 0 0 Wöss
2017-05-28 Krems-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Kutil
2017-05-27 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Baden Ringelnatter 0 0 1 0 0 Bacher
2017-05-27 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Bruck an der Leitha Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Staufer
2017-05-27 Gänserndorf Rotbauchunke 0 10 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 3 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Donaukammmolch 0 5 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Donaukammmolch 0 3 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Erdkröte 0 1000 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Teichmolch 0 2 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gmünd Erdkröte 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-27 Melk Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Ziehaus
2017-05-27 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-27 Mödling Ringelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Mödling Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-26 Amstetten Ringelnatter 0 0 1 0 0 Hopf
2017-05-26 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 1 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 0 3 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 1 0 1 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Bergeidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 0 0 Zacherl
2017-05-26 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Hauswirth
2017-05-26 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-05-26 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-05-26 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-25 Gmünd Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 1 Zacherl
2017-05-25 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 2 0 Zacherl
2017-05-25 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 0 5 Zacherl
2017-05-25 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-24 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Thuri
2017-05-24 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 0 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Springfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Erdkröte 0 900 0 0 0 Zacherl
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 0 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Springfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Horn Wechselkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-23 Horn Erdkröte 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 100 0 0 0 Pühringer
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-22 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-05-22 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-22 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-22 Wien-Umgebung Seefrosch 0 0 0 0 3 Zacherl
2017-05-22 Wien-Umgebung Springfrosch 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-05-22 Wien-Umgebung Teichfrosch 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-05-21 Zwettl Blindschleiche 0 0 1 0 0 Pühringer
2017-05-20 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 1 0 0 Wlaschitz
2017-05-20 Gänserndorf Blindschleiche 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-20 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Dimi
2017-05-20 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Dimi
2017-05-19 Amstetten Schlingnatter 0 0 1 0 0 Losbichler
2017-05-19 Lilienfeld Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bauer
2017-05-19 Lilienfeld Grasfrosch 0 0 0 1 0 Binder
2017-05-19 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-05-19 Mödling Würfelnatter 0 0 1 0 0 Kopeczky
2017-05-19 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-19 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-19 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-19 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-19 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-17 Baden Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 2 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 1 0 0 Zaussinger
2017-05-16 Amstetten Gelbbauchunke 0 1 0 4 0 [verborgen]
2017-05-16 Amstetten Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-05-16 Gmünd Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 55 0 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 1 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 5 1 3 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 0 0 Zacherl
2017-05-16 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-16 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-16 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-16 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-16 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-15 Wien-Umgebung Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 0 Reitmeier
2017-05-14 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-14 Baden Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-14 Baden Teichmolch 0 0 0 2 0 Bacher
2017-05-14 Gänserndorf Seefrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 0 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 5 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Teichfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-14 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-14 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-14 Krems-Land Teichmolch 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-14 Krems-Land Ringelnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-13 Baden Springfrosch 0 5 1 1 0 [verborgen]
2017-05-13 Baden Erdkröte 0 200 0 2 0 [verborgen]
2017-05-13 Bruck an der Leitha Seefrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-13 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 6 Wöss
2017-05-13 Bruck an der Leitha Teichfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-13 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-13 Wiener Neustadt-Land Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-12 Baden Ringelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-12 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-11 Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Geets
2017-05-11 Baden Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Eckhart
2017-05-11 Gänserndorf Wechselkröte 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-11 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 2 0 Wöss
2017-05-11 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-11 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-11 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 1 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 0 0 Kraus
2017-05-10 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 0 1 0 Schwanerer
2017-05-08 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-08 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-08 Horn Schlingnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-08 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-08 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-07 Horn Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Walter
2017-05-07 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-07 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-07 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-07 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 2 0 Lagler
2017-05-06 Hollabrunn Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Walter
2017-05-06 Krems Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-05-06 St. Pölten-Land Europäischer Laubfrosch 0 0 0 3 0 [verborgen]
2017-05-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-06 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-06 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-05 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-05 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Dr. Danielczyk
2017-05-02 Mistelbach Rotbauchunke 0 0 0 0 3 Nüsken
2017-05-02 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-02 Tulln Springfrosch 0 1000 0 1 0 Haider
2017-05-01 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 4 Nüsken
2017-05-01 Gmünd Andere Art (bitte in der Bemerkung angeben) 0 0 0 1 0 Gebhard
2017-04-30 Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2017-04-30 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-30 Baden Mauereidechse 0 0 0 2 0 Bacher
2017-04-30 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-04-30 Baden Zauneidechse 0 0 0 2 0 Bacher
2017-04-30 Mistelbach Wechselkröte 0 0 0 1 0 Ernst
2017-04-30 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-30 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-30 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-30 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-04-29 Mistelbach Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-04-25 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 20 Nüsken
2017-04-25 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-25 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-25 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-04-23 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-23 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-23 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-15 Lilienfeld Blindschleiche 0 0 0 1 0 Sabor
2017-04-14 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-14 Bruck an der Leitha Wechselkröte 0 0 1 1 0 Lutz
2017-04-13 Wiener Neustadt-Land Teichmolch 0 0 0 5 0 Ebner
2017-04-12 Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 HOVORKA
2017-04-10 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 1 0 0 Hauswirth
2017-04-10 Tulln Springfrosch 1 1000 0 0 0 Haider
2017-04-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-10 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-10 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-09 Baden Teichmolch 0 0 0 20 0 Bacher
2017-04-09 Baden Blindschleiche 0 0 0 4 0 Bacher
2017-04-09 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-04-09 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 5 0 Wöss
2017-04-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 1 0 0 Köstenbauer
2017-04-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 1 0 0 Köstenbauer
2017-04-09 Tulln Springfrosch 1 1000 0 1 0 Haider
2017-04-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-09 Tulln Teichmolch 0 0 0 2 0 Haider
2017-04-09 Wiener Neustadt Erdkröte 7 0 0 0 0 Feirer
2017-04-09 Wiener Neustadt Teichmolch 0 0 20 30 0 Feirer
2017-04-08 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-08 Tulln Springfrosch 18 500 0 1 0 Haider
2017-04-08 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-07 Bruck an der Leitha Springfrosch 10 0 0 0 0 Wöss
2017-04-07 Bruck an der Leitha Grasfrosch 250 0 0 0 0 Wöss
2017-04-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-06 Tulln Springfrosch 18 0 0 0 0 Haider
2017-04-03 Tulln Springfrosch 19 0 0 1 0 Haider
2017-04-03 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-02 Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-02 Bruck an der Leitha Rotbauchunke 0 0 0 3 0 Lutz
2017-04-02 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 15 10 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 3 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 4 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 20 100 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Zauneidechse 0 0 0 5 0 Metlicka
2017-04-02 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Wiesinger
2017-04-02 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Kopecek
2017-04-02 Wiener Neustadt-Land Ringelnatter 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-04-01 Amstetten Äskulapnatter 0 0 0 1 0 weghaupt
2017-04-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-01 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-04-01 Tulln Teichmolch 0 0 0 3 0 Haider
2017-04-01 Tulln Springfrosch 19 0 0 3 0 Haider
2017-04-00 St. Pölten-Land Teichmolch 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-03-31 Tulln Teichmolch 0 0 0 4 0 Haider
2017-03-31 Tulln Springfrosch 17 0 0 6 0 Haider
2017-03-31 Tulln Ringelnatter 0 0 5 0 0 Haider
2017-03-31 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-30 Tulln Teichmolch 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-30 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-29 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 2 0 Wöss
2017-03-29 Gänserndorf Teichmolch 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-29 Krems-Land Erdkröte 0 0 0 8 1 Schweighofer
2017-03-29 Krems-Land Bergmolch 0 0 0 10 0 Schweighofer
2017-03-29 Krems-Land Springfrosch 3 0 0 1 0 Schweighofer
2017-03-28 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 150 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Erdkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Moorfrosch 0 0 0 4 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Tulln Teichmolch 0 0 0 4 0 Haider
2017-03-28 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-28 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-27 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-27 Tulln Teichmolch 0 0 0 3 0 Haider
2017-03-27 Tulln Springfrosch 17 0 0 9 0 Haider
2017-03-26 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-26 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-26 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-26 Tulln Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-03-25 St. Pölten-Land Springfrosch 50 0 0 1 0 Sztatecsny
2017-03-25 Tulln Springfrosch 17 0 0 2 0 Haider
2017-03-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-03-24 Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2017-03-24 Baden Grasfrosch 0 0 0 3 0 Bacher
2017-03-24 Baden Erdkröte 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Baden Erdkröte 0 0 0 0 0 Bacher
2017-03-24 Baden Grasfrosch 10 0 0 8 0 Bacher
2017-03-24 Baden Bergmolch 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Baden Springfrosch 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Tulln Springfrosch 16 0 0 3 0 Haider
2017-03-23 Korneuburg Moorfrosch 250 0 0 10 0 Wöss
2017-03-22 Baden Erdkröte 0 0 0 2 0 pelz
2017-03-22 Tulln Springfrosch 16 0 0 3 0 Haider
2017-03-21 Grasfrosch 0 0 0 0 0 Purtscher
2017-03-21 Bergmolch 0 0 0 12 0 Purtscher
2017-03-21 Amstetten Grasfrosch 30 0 0 0 0 [verborgen]
2017-03-21 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopecek
2017-03-21 Bruck an der Leitha Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-03-21 Gmünd Knoblauchkröte 0 0 0 1 0 Litschauer
2017-03-20 Baden Springfrosch 0 0 0 2 0 Rucziczka
2017-03-20 Baden Erdkröte 0 0 0 18 0 Rucziczka
2017-03-20 Baden Alpenkammmolch 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Teichmolch 0 0 0 2 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Springfrosch 0 0 0 7 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Grasfrosch 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Erdkröte 0 0 0 32 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Erdkröte 0 0 0 3 0 Rucziczka
2017-03-19 Tulln Springfrosch 13 0 0 4 0 Haider
2017-03-18 Baden Erdkröte 0 0 0 51 0 Rucziczka
2017-03-18 Baden Springfrosch 0 0 0 10 0 Rucziczka
2017-03-18 St. Pölten Wechselkröte 0 0 0 1 0 Gnad
2017-03-18 Tulln Springfrosch 7 0 1 11 0 Haider
2017-03-18 Wien-Umgebung Grasfrosch 500 0 0 250 200 Fuchs
2017-03-17 Baden Springfrosch 0 0 0 21 0 Rucziczka
2017-03-17 Baden Erdkröte 0 0 0 101 0 Rucziczka
2017-03-17 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Ernst
2017-03-14 Tulln Springfrosch 5 0 0 8 0 Haider
2017-03-13 Springfrosch 10 0 0 0 0 Sztatecsny
2017-03-13 Smaragdeidechse 0 0 1 3 0 [verborgen]
2017-03-13 Tulln Springfrosch 4 0 0 6 0 Haider
2017-03-11 Tulln Springfrosch 2 0 0 5 0 Haider
2017-03-11 Wien-Umgebung Grasfrosch 5 0 0 0 0 Fuchs
2017-03-09 Amstetten Grasfrosch 0 0 0 1 0 Ziervogl
2017-03-09 Mödling Erdkröte 0 0 0 97 0 Sabor
2017-03-09 Mödling Springfrosch 0 0 0 4 0 Sabor
2017-03-09 Mödling Grasfrosch 0 0 0 4 0 Sabor
2017-03-09 Tulln Springfrosch 1 0 0 6 0 Haider
2017-03-08 St. Pölten Springfrosch 0 0 0 2 0 Gnad
2017-03-06 Tulln Springfrosch 1 0 0 4 0 Haider
2017-03-04 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Egretzberger
2017-03-04 Mödling Erdkröte 0 0 0 1 0 Sabor
2017-03-04 Tulln Springfrosch 0 0 0 3 0 Haider
2017-03-02 Mödling Springfrosch 0 0 0 1 0 Sabor
2017-02-02 Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-00-23 Springfrosch 0 0 0 4 0 Sztatecsny
2017-00-23 Rotbauchunke 0 0 2 0 0 Sztatecsny
2017-00-23 Teichmolch 0 0 2 2 0 Sztatecsny
2017-00-23 Erdkröte 0 0 0 1 0 Sztatecsny
2017-00-16 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 0 2 Daublebsky
2017-00-00 Baden Erdkröte 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-00-00 Melk Grasfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-00-00 Mistelbach Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 3 0 Hackl
2017-00-00 Mödling Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-00-00 Neunkirchen Teichmolch 0 0 0 15 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Ringelnatter 0 0 0 1 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Teichfrosch 0 0 0 1 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Springfrosch 0 0 0 2 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Erdkröte 0 0 50 3 0 schuh
2017-00-00 Wiener Neustadt-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Fabbri
2017-00-00 Zwettl Ringelnatter 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-00-00 Zwettl Ringelnatter 0 0 0 1 0 Pühringer
2016-11-13 Korneuburg Grasfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-10-31 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Wöber
2016-10-29 Wiener Neustadt-Land Alpenkammmolch 0 0 0 1 0 Pillwax
2016-10-26 St. Pölten-Land Grasfrosch 0 0 1 0 0 Xaver
2016-10-26 St. Pölten-Land Feuersalamander 0 0 0 14 0 Xaver
2016-10-26 Wien-Umgebung Grasfrosch 0 0 2 0 0 Xaver
2016-10-22 Mistelbach Schlingnatter 0 0 0 1 0 Meißl
2016-10-20 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 1 2 0 Fortmüller
2016-10-20 St. Pölten-Land Feuersalamander 0 0 0 1 0 Wintersteller
2016-10-18 Bruck an der Leitha Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-10-16 Amstetten Gelbbauchunke 0 0 1 0 0 Stöghofer
2016-10-16 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-10-14 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2016-10-14 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Sabor
2016-10-09 Krems-Land Feuersalamander 0 0 0 1 0 Felsner
2016-10-09 St. Pölten-Land Feuersalamander 0 0 0 4 0 Xaver
2016-10-08 Zwettl Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Walter
2016-10-08 Zwettl Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2016-10-02 Horn Feuersalamander 0 0 0 1 0 Steiner
2016-10-02 St. Pölten-Land Bergmolch 0 0 1 0 0 Wintersteller
2016-10-01 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-10-01 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2016-10-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-10-01 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-09-30 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-09-29 Wiener Neustadt-Land Grasfrosch 0 0 0 1 0 Heinold
2016-09-28 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 0 0 0 Wolfsbauer
2016-09-28 Wien-Umgebung Würfelnatter 0 0 0 0 0 [verborgen]
2016-09-24 St. Pölten Schlingnatter 0 0 1 0 0 Braun
2016-09-24 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-09-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-09-21 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2016-09-20 Hollabrunn Schlingnatter 0 0 1 0 0 Neusiedler
2016-09-20 Hollabrunn Teichfrosch 0 0 0 12 0 Neusiedler
2016-09-16 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 2 0 Haider
2016-09-14 Neunkirchen Bergeidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-09-13 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Ambrozy
2016-09-13 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Ambrozy
2016-09-12 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Stille-Le Renard
2016-09-11 Krems-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-09-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 1 0 Haider
2016-09-11 Waidhofen an der Thaya Erdkröte 0 0 1 0 0 Kunst
2016-09-10 Hollabrunn Springfrosch 0 0 0 1 0 Peutl
2016-09-10 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 0 1 0 Neusiedler
2016-09-10 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-09-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 1 0 Haider
2016-09-10 Waidhofen an der Thaya Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 6 0 Kunst
2016-09-09 Amstetten Zauneidechse 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-09-08 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-09-07 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-09-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-09-07 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-09-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-09-04 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-09-04 Wien-Umgebung Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2016-09-04 Wien-Umgebung Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2016-09-03 Korneuburg Schlingnatter 0 0 1 0 0 Silber
2016-09-03 St. Pölten-Land Alpenkammmolch 0 0 0 0 0 sevcik
2016-09-03 Waidhofen an der Thaya Erdkröte 0 0 0 1 0 Kunst
2016-09-03 Waidhofen an der Thaya Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kunst
2016-09-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-09-01 Baden Mauereidechse 0 0 0 2 0 Drozdowski
2016-09-01 Baden Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Drozdowski
2016-09-01 Baden Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Drozdowski
2016-09-01 Baden Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Drozdowski
2016-09-01 Baden Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Drozdowski
2016-09-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-09-01 Waidhofen an der Thaya Zauneidechse 0 0 1 0 0 Kunst
2016-09-00 Amstetten Schlingnatter 0 0 1 0 0 Stöghofer
2016-09-00 Krems Wechselkröte 0 0 0 1 0 Grabner
2016-08-31 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-08-30 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-08-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2016-08-29 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-27 Krems-Land Würfelnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-08-24 Gänserndorf Würfelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-08-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-08-22 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-22 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 1 0 0 Oehring
2016-08-21 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-08-21 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-20 Scheibbs Bergeidechse 0 0 0 1 0 Walter
2016-08-20 St. Pölten-Land Teichmolch 0 0 130 0 0 Wintersteller
2016-08-20 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-08-19 Blindschleiche 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-08-19 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 2 0 Haider
2016-08-17 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-08-15 Korneuburg Springfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-08-15 Mistelbach Schlingnatter 0 0 0 1 0 Harrer
2016-08-15 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 0 0 Haider
2016-08-15 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-08-14 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 0 0 Haider
2016-08-14 Wiener Neustadt-Land Mauereidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-08-13 Mödling Blindschleiche 0 0 0 1 0 Sabor
2016-08-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 7 1 0 Haider
2016-08-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-13 Tulln Zauneidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-08-11 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-11 Tulln Zauneidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-08-10 Tulln Teichfrosch 0 0 0 1 0 Markus
2016-08-09 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Pirker
2016-08-09 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Pirker
2016-08-09 Tulln Zauneidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-09 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-08 Mödling Ringelnatter 0 0 1 0 0 Prokop-Zischka
2016-08-08 Mödling Wechselkröte 0 0 0 1 0 Prokop-Zischka
2016-08-08 Murau Ringelnatter 0 0 0 1 0 Prokop-Zischka
2016-08-08 Murau Wechselkröte 0 0 0 1 0 Prokop-Zischka
2016-08-08 Tulln Zauneidechse 0 0 1 2 0 Markus
2016-08-07 Kreuzotter 0 0 0 1 0 Zens
2016-08-07 Tulln Teichmolch 0 0 3 0 0 Haider
2016-08-07 Tulln Zauneidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-07 Tulln Springfrosch 0 0 4 0 0 Haider
2016-08-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-07 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-08-06 Tulln Blindschleiche 0 0 0 1 0 Sabor
2016-08-05 Lilienfeld Kreuzotter 0 0 0 1 0 Labak
2016-08-03 St. Pölten Schlingnatter 0 0 0 1 0 Großsteiner
2016-08-03 St. Pölten-Land Alpenkammmolch 0 0 2 1 0 Liebisch
2016-08-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-08-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-08-02 Zwettl Schlingnatter 0 0 0 1 0 Drapela
2016-08-01 Korneuburg Moorfrosch 0 0 0 1 0 Wöss
2016-08-01 Korneuburg Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2016-08-01 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-31 Amstetten Äskulapnatter 0 0 0 0 0 Riegler
2016-07-31 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-07-31 Waidhofen an der Ybbs Zauneidechse 0 0 0 2 0 Riegler
2016-07-31 Waidhofen an der Ybbs Grasfrosch 0 20 1 0 0 Riegler
2016-07-31 Zwettl Kreuzotter 0 0 0 2 0 Müllebner
2016-07-30 Amstetten Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Riegler
2016-07-30 Amstetten Blindschleiche 0 0 0 5 0 Riegler
2016-07-30 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-30 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2016-07-29 Tulln Blindschleiche 0 0 1 0 0 Ambrozy
2016-07-27 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-27 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-25 Wien-Umgebung Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-07-24 Wien-Umgebung Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2016-07-23 Baden Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-23 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Leidwein
2016-07-23 Korneuburg Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-07-23 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-21 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-07-21 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-18 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-18 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Westerhof
2016-07-18 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2016-07-17 Hollabrunn Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Lindinger
2016-07-17 Korneuburg Ringelnatter 0 0 1 0 0 Wöss
2016-07-17 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 1 0 0 Bierbaumer
2016-07-16 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 3 0 0 [verborgen]
2016-07-16 Neunkirchen Erdkröte 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-15 Korneuburg Springfrosch 0 0 1 0 0 Wöss
2016-07-15 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2016-07-11 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Nedelik
2016-07-11 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-10 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Gitzi
2016-07-10 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 1 0 0 Koch
2016-07-10 Mödling Gelbbauchunke 0 0 0 3 0 Sabor
2016-07-10 St. Pölten-Land Wechselkröte 0 0 0 1 0 Fischlmair
2016-07-10 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-10 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-09 Kreuzotter 0 0 0 1 0 Ochsenhofer
2016-07-08 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-07-06 Mistelbach Wechselkröte 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-06 St. Pölten Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haiden
2016-07-06 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-05 St. Pölten-Land Mauereidechse 0 0 0 3 0 Schweighofer
2016-07-03 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-07-03 Neunkirchen Erdkröte 0 0 0 1 0 Lapter
2016-07-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-07-03 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-07-03 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-02 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 1 2 0 Schaffer
2016-07-02 Neunkirchen Blindschleiche 0 0 0 1 0 Lapter
2016-07-01 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-07-01 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-07-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-06-30 Gelbbauchunke 0 0 0 5 0 Bierbaumer
2016-06-30 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-30 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2016-06-30 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2016-06-30 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2016-06-30 Wien-Umgebung Ringelnatter 0 0 2 0 0 Bierbaumer
2016-06-29 St. Pölten-Land Wechselkröte 0 0 0 0 3 [verborgen]
2016-06-29 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-28 Tulln Zauneidechse 0 0 0 1 0 Markus
2016-06-26 Gmünd Bergeidechse 0 0 1 0 0 Ochsenhofer
2016-06-26 Gmünd Grasfrosch 0 20 0 0 0 Ochsenhofer
2016-06-26 Neunkirchen Blindschleiche 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-06-26 Tulln Ringelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-06-26 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-26 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-26 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 0 2 Bierbaumer
2016-06-26 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-26 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 1 1 Bierbaumer
2016-06-26 Wien-Umgebung Gelbbauchunke 0 0 0 0 1 Bierbaumer
2016-06-25 Lilienfeld Zauneidechse 0 0 0 10 0 Metlicka
2016-06-25 Lilienfeld Bergmolch 0 0 0 5 0 Metlicka
2016-06-25 Lilienfeld Blindschleiche 0 0 1 0 0 Metlicka
2016-06-25 Lilienfeld Erdkröte 0 0 0 1 0 Metlicka
2016-06-25 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-06-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-23 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-21 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Stockinger
2016-06-21 St. Pölten-Land Teichmolch 0 0 0 2 0 Wintersteller
2016-06-19 Krems-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-06-19 Mistelbach Grasfrosch 0 0 0 2 0 Metlicka
2016-06-19 Mistelbach Smaragdeidechse 0 0 0 5 0 Metlicka
2016-06-19 St. Pölten-Land Alpenkammmolch 0 0 0 1 0 Markus
2016-06-19 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-06-18 Gmünd Bergeidechse 0 0 0 1 0 Zens
2016-06-18 Horn Schlingnatter 0 0 0 3 0 Walter
2016-06-17 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Ambrozy
2016-06-17 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-17 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-16 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Zens
2016-06-16 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 1 18 0 Zens
2016-06-16 Gänserndorf Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Zens
2016-06-14 Wien 22 - Donaustadt Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2016-06-13 Korneuburg Schlingnatter 0 0 0 1 0 Furch
2016-06-13 Tulln Teichfrosch 0 0 0 2 0 Markus
2016-06-12 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 Sapak
2016-06-12 Wien-Umgebung Feuersalamander 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-11 Baden Schlingnatter 0 0 0 1 0 Berger
2016-06-10 Amstetten Ringelnatter 0 0 0 0 0 Zachhuber
2016-06-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 1 0 Haider
2016-06-08 Horn Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2016-06-08 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Renfer
2016-06-07 Tulln Rotbauchunke 0 0 0 0 0 Markus
2016-06-06 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-06 Tulln Zauneidechse 0 0 0 1 0 Sztatecsny
2016-06-06 Wien-Umgebung Erdkröte 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-06 Wien-Umgebung Wechselkröte 0 0 0 0 0 Bierbaumer
2016-06-06 Wien-Umgebung Ringelnatter 0 0 1 0 0 Bierbaumer
2016-06-05 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 10 10 Metlicka
2016-06-05 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 3 0 Metlicka
2016-06-04 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Tobler
2016-06-04 Krems Zauneidechse 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-06-04 Wien-Umgebung Zauneidechse 0 0 0 1 0 Metlicka
2016-06-04 Wien-Umgebung Erdkröte 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2016-06-03 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-03 Tulln Wechselkröte 0 0 0 0 1 [verborgen]
2016-06-03 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2016-06-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 1 0 Haider
2016-06-03 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-06-03 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-06-02 Mödling Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Fischer
2016-06-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-06-01 Äskulapnatter 0 0 0 0 0 Bierbaumer
2016-06-01 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 1 1 0 Eckstein
2016-05-30 Korneuburg Ringelnatter 0 0 2 0 0 Idinger
2016-05-30 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Kaniak
2016-05-29 Hollabrunn Erdkröte 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-29 Hollabrunn Erdkröte 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-29 Hollabrunn Erdkröte 0 0 1 1 0 Walter
2016-05-29 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-29 Wiener Neustadt-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Ponweiser
2016-05-28 Lilienfeld Kreuzotter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-05-28 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Schindler
2016-05-26 Scheibbs Bergeidechse 0 0 1 0 0 Walter
2016-05-26 Scheibbs Bergeidechse 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-26 Wiener Neustadt-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Stumptner
2016-05-26 Zwettl Blindschleiche 0 0 0 2 0 Goldnagl
2016-05-25 Mödling Blindschleiche 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-05-25 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-24 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Nedelik
2016-05-23 Hollabrunn Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Ochsenhofer
2016-05-23 Neunkirchen Blindschleiche 0 0 0 2 0 Zens
2016-05-23 Wien-Umgebung Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Reinagel
2016-05-22 Baden Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-22 Gänserndorf Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-22 Hollabrunn Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-22 Korneuburg Zauneidechse 0 0 0 1 0 Beck
2016-05-22 St. Pölten-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Prader
2016-05-22 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 2 0 0 [verborgen]
2016-05-22 Zwettl Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-21 Hollabrunn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-21 Hollabrunn Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-21 Korneuburg Äskulapnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-21 Wien-Umgebung Würfelnatter 0 0 0 0 0 Höfer
2016-05-21 Wien-Umgebung Knoblauchkröte 0 20 0 0 0 Wöss
2016-05-21 Wien-Umgebung Rotbauchunke 0 0 0 1 3 Wöss
2016-05-20 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 1000 0 0 0 0 Fabbri
2016-05-19 St. Pölten-Land Ringelnatter 0 0 3 0 0 liebisch
2016-05-18 Mödling Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-05-18 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-18 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2016-05-18 Tulln Teichmolch 0 0 0 4 0 Haider
2016-05-15 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 6 0 Sabor
2016-05-15 Neunkirchen Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-05-13 Horn Ringelnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-11 Zwettl Ringelnatter 0 0 0 1 0 Berger
2016-05-10 St. Pölten-Land Äskulapnatter 0 0 0 0 0 Nebosis
2016-05-10 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-10 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2016-05-10 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-09 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2016-05-09 Horn Schlingnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-09 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-09 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-09 Wiener Neustadt-Land Blindschleiche 0 0 0 1 0 Holzer
2016-05-08 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Sabor
2016-05-08 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-08 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2016-05-08 Wiener Neustadt-Land Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopecek
2016-05-07 Gmünd Ringelnatter 0 0 0 0 0 Gaßner
2016-05-07 Mödling Springfrosch 0 0 0 1 0 Sabor
2016-05-07 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2016-05-06 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Walter
2016-05-06 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-05-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 1 0 Haider
2016-05-05 Wien-Umgebung Bergmolch 0 0 0 1 0 Hämmerle
2016-05-03 Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2016-05-01 Wien-Umgebung Würfelnatter 0 0 0 0 0 Thaler
2016-04-30 Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2016-04-30 Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-04-30 Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-04-30 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 1 0 0 Zacherl
2016-04-26 Wiener Neustadt-Land Smaragdeidechse 0 0 2 2 0 Zacherl
2016-04-23 Mödling Blindschleiche 0 0 1 0 0 Sabor
2016-04-21 Mistelbach Wechselkröte 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-04-21 Mistelbach Erdkröte 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-04-20 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2016-04-17 Baden Ringelnatter 0 0 0 1 0 Werner
2016-04-17 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 0 0 0 0 4 Zacherl
2016-04-16 Schlingnatter 0 0 1 0 0 Rastl
2016-04-16 Gänserndorf Schlingnatter 0 0 0 1 0 Pinsolitsch
2016-04-15 Gänserndorf Zauneidechse 0 0 1 0 0 Bierbaumer
2016-04-14 Wien-Umgebung Feuersalamander 0 0 0 1 0 Meier
2016-04-12 Neunkirchen Springfrosch 5 0 0 0 0 Wöss
2016-04-11 Donaukammmolch 0 0 0 0 0 Polak
2016-04-10 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Sabor
2016-04-10 Wien-Umgebung Feuersalamander 0 0 0 1 0 pachinger
2016-04-09 Wien-Umgebung Feuersalamander 0 0 0 3 0 Sturmberger
2016-04-06 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2016-04-06 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Reinberg
2016-04-05 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Sabor
2016-04-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2016-04-05 Tulln Springfrosch 5 0 0 1 0 Haider
2016-04-05 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-04-03 Korneuburg Ringelnatter 0 0 0 1 0 Purtscher
2016-04-03 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 3 0 Zacherl
2016-04-03 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 3 0 Zacherl
2016-04-03 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 10 0 Zacherl
2016-04-03 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Fellner
2016-04-02 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Metlicka
2016-04-02 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 6 0 Metlicka
2016-04-02 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 2 0 Metlicka
2016-04-02 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 4 0 Metlicka
2016-04-02 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 3 0 Metlicka
2016-04-02 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2016-04-02 Lilienfeld Grasfrosch 12 0 0 6 0 Zacherl
2016-03-31 Lilienfeld Grasfrosch 0 0 0 4 0 Hochmueller
2016-03-29 Gänserndorf Wechselkröte 0 0 0 1 0 Nedoma
2016-03-28 Mödling Erdkröte 0 0 0 250 0 Sabor
2016-03-28 Mödling Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Sabor
2016-03-28 Mödling Springfrosch 0 0 0 10 0 Sabor
2016-03-28 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2016-03-28 Tulln Springfrosch 8 0 0 1 0 Haider
2016-03-28 Wien-Umgebung Springfrosch 2 0 0 0 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Bergmolch 0 0 0 3 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Erdkröte 0 0 0 1 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Grasfrosch 100 0 0 60 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Grasfrosch 0 0 0 2 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Bergmolch 0 0 0 1 0 Reitmeier
2016-03-28 Wien-Umgebung Teichmolch 0 0 0 10 0 Reitmeier
2016-03-28 Zwettl Grasfrosch 0 0 0 1 0 Stille
2016-03-27 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Reitmeier
2016-03-27 Krems-Land Erdkröte 0 0 0 2 0 [verborgen]
2016-03-27 Krems-Land Grasfrosch 2 0 0 2 0 [verborgen]
2016-03-27 Krems-Land Springfrosch 30 0 0 0 0 [verborgen]
2016-03-27 Krems-Land Zauneidechse 0 0 1 0 0 [verborgen]
2016-03-27 Mödling Erdkröte 0 0 0 42 0 Sabor
2016-03-27 Mödling Springfrosch 3 0 0 0 0 Zacherl
2016-03-27 Mödling Springfrosch 9999 0 0 10 0 Sabor
2016-03-27 Wien-Umgebung Grasfrosch 0 0 0 0 0 Purtscher
2016-03-27 Wien-Umgebung Bergmolch 0 0 0 8 0 Purtscher
2016-03-19 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2016-03-14 Springfrosch 14 0 0 0 0 Sztatecsny
2016-03-13 Wien-Umgebung Springfrosch 5 0 0 0 0 Wöss
2016-03-12 Wien-Umgebung Grasfrosch 17 0 0 0 0 Fuchs
2016-03-11 Gänserndorf Knoblauchkröte 0 0 0 1 0 Nüsken
2016-03-06 Hollabrunn Springfrosch 999 0 0 0 0 Zacherl
2016-03-06 Hollabrunn Springfrosch 4 0 0 0 0 Zacherl
2016-03-04 Mödling Grasfrosch 0 0 0 1 0 Sabor
2016-03-03 Gänserndorf Donaukammmolch 0 0 0 1 0 Nüsken
2016-02-28 Gänserndorf Teichmolch 0 0 0 1 0 Nüsken
2016-02-27 Baden Springfrosch 0 0 0 1 0 Parrag
2016-02-24 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 1 0 Nüsken
2016-02-22 Baden Springfrosch 0 0 0 5 0 Bacher
2016-02-22 Baden Erdkröte 0 0 0 1 0 Bacher
2016-02-21 Mödling Springfrosch 0 0 0 5 0 Kopeczky
2016-02-21 Mödling Erdkröte 0 0 0 5 0 Kopeczky
2016-02-21 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Kopeczky
2016-02-21 Wien-Umgebung Feuersalamander 0 0 0 2 0 Reitmeier
2016-02-20 Baden Springfrosch 0 0 0 0 0 Parrag
2016-02-07 Mödling Mauereidechse 0 0 0 5 0 Riegler
2016-02-07 Mödling Mauereidechse 0 0 0 5 0 Riegler
2016-00-00 Lilienfeld Gelbbauchunke 0 0 0 0 0 Purtscher
2016-00-00 Melk Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2016-00-00 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Tobler
2016-00-00 Tulln Rotbauchunke 0 0 0 0 0 Markus
2016-00-00 Wiener Neustadt-Land Kreuzotter 0 0 0 0 0 [verborgen]