Funddatum Bezirk Art Ei  L   J   A  Ruf Beobachter
2018-01-28 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Keymar
2017-11-06 St. Pölten-Land Feuersalamander 0 0 0 14 0 Sztatecsny
2017-11-03 Krems-Land Springfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-11-01 Tulln Feuersalamander 0 0 0 1 0 Wöss
2017-10-25 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2017-10-22 Horn Feuersalamander 0 0 0 1 0 Walter
2017-10-22 Krems-Land Feuersalamander 0 0 0 3 0 Kunst
2017-10-15 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-14 Melk Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-10-14 St. Pölten-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-10-14 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-12 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-12 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Mödling Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Zacherl
2017-10-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-11 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-09 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-10-07 Mödling Zauneidechse 0 0 1 0 0 Bacher
2017-10-05 Mistelbach Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-10-04 Melk Erdkröte 0 0 0 0 0 Zacherl
2017-10-04 Melk Feuersalamander 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-10-04 Melk Feuersalamander 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-10-03 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-03 Tulln Springfrosch 0 0 0 0 0 Haider
2017-10-02 Scheibbs Blindschleiche 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-10-02 Tulln Springfrosch 0 0 0 1 0 Haider
2017-10-01 Horn Blindschleiche 0 0 1 0 0 Walter
2017-10-01 Horn Ringelnatter 0 0 0 1 0 Mühlöcker
2017-09-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 1 0 Haider
2017-09-28 Hollabrunn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-28 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-27 Tulln Smaragdeidechse 0 0 7 0 0 Haider
2017-09-25 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 1 0 0 Birgit
2017-09-23 Krems-Land Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-23 Krems-Land Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Walter
2017-09-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-22 Wien-Umgebung Würfelnatter 0 0 0 1 0 linnert
2017-09-19 Mödling Erdkröte 0 0 0 2 0 Sabor
2017-09-18 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 0 0 Haider
2017-09-17 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 0 1 0 Feuchtinger
2017-09-15 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-09-15 Tulln Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-09-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Haider
2017-09-13 Tulln Zauneidechse 0 0 1 0 0 Wöss
2017-09-10 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Walter
2017-09-10 Tulln Erdkröte 0 0 0 1 0 Winkler
2017-09-10 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 1 0 0 Bierbaumer
2017-09-09 Melk Zauneidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-09-08 Scheibbs Kreuzotter 0 0 0 1 0 Sabor
2017-09-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-09-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-09-06 Tulln Springfrosch 0 2 0 0 0 Haider
2017-09-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 4 0 0 Haider
2017-09-05 Tulln Springfrosch 0 1 0 0 0 Haider
2017-09-05 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-09-03 Neunkirchen Feuersalamander 0 0 0 1 0 Feuchtinger
2017-09-02 Hollabrunn Teichmolch 0 0 10 0 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 3 0 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Wechselkröte 0 0 0 1 0 Gilli
2017-09-02 Hollabrunn Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 500 30 20 0 Gilli
2017-09-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-08-31 Tulln Springfrosch 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-29 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 0 1 0 Metlicka
2017-08-27 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 [verborgen]
2017-08-27 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 [verborgen]
2017-08-27 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-27 Wien-Umgebung Blindschleiche 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-27 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-08-26 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Metlicka
2017-08-26 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 3 1 0 Metlicka
2017-08-25 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-08-23 Baden Schlingnatter 0 0 1 0 0 Pichler
2017-08-23 Tulln Springfrosch 0 12 1 1 0 Haider
2017-08-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-23 Tulln Springfrosch 0 12 1 1 0 Haider
2017-08-21 Mödling Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-08-21 Mödling Äskulapnatter 0 0 1 1 0 [verborgen]
2017-08-20 Krems-Land Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-20 Tulln Smaragdeidechse 0 0 5 2 0 Haider
2017-08-20 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-18 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-08-18 Tulln Springfrosch 0 2 0 1 0 Haider
2017-08-17 Hollabrunn Wechselkröte 0 0 0 1 0 Milek
2017-08-17 Zwettl Springfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Zauneidechse 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 3 0 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 8 0 Zacherl
2017-08-17 Zwettl Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 8 0 Zacherl
2017-08-15 Gmünd Grasfrosch 0 0 0 1 0 Nedelik
2017-08-15 Korneuburg Schlingnatter 0 0 0 1 0 Beck
2017-08-14 Hollabrunn Ringelnatter 0 0 1 0 0 Weiss
2017-08-14 Scheibbs Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-08-14 Scheibbs Zauneidechse 0 0 0 1 0 Walter
2017-08-14 Scheibbs Erdkröte 0 0 0 1 0 Walter
2017-08-13 Baden Schlingnatter 0 0 1 0 0 kurz
2017-08-13 Scheibbs Schlingnatter 0 0 0 1 0 Vockenhuber
2017-08-13 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 3 0 Haider
2017-08-12 Hollabrunn Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Weiss
2017-08-12 Krems-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-08-12 Krems-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2017-08-11 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 0 0 1 0 0 Sporer
2017-08-10 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-10 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 3 0 Haider
2017-08-09 Hollabrunn Zauneidechse 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-09 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-07 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-08-05 Baden Würfelnatter 0 0 1 0 0 Berger
2017-08-05 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-05 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-05 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-04 Mödling Ringelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-08-04 Neunkirchen Springfrosch 0 0 0 1 0 Frühwirth
2017-08-04 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-04 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-04 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 2 0 Haider
2017-08-02 Mödling Wechselkröte 0 0 0 1 0 Jeanplong
2017-08-02 Tulln Springfrosch 0 50 4 0 0 Haider
2017-08-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-08-02 Tulln Teichmolch 0 0 0 0 0 Haider
2017-08-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-08-01 Tulln Springfrosch 0 30 0 0 0 Haider
2017-08-01 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-08-00 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 0 1 0 Metlicka
2017-07-30 Baden Schlingnatter 0 0 0 0 0 Pychner
2017-07-30 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Tobler
2017-07-28 Mödling Teichmolch 0 0 0 1 0 Sabor
2017-07-24 Krems Würfelnatter 0 0 1 0 0 Feichtinger
2017-07-23 Gmünd Grasfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-07-22 St. Pölten-Land Äskulapnatter 0 0 0 0 0 H
2017-07-22 Wiener Neustadt-Land Mauereidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-07-20 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-07-20 Baden Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Bacher
2017-07-20 Baden Teichmolch 0 3 0 0 0 Bacher
2017-07-19 Wiener Neustadt Ringelnatter 0 0 1 1 0 Hitthaler
2017-07-19 Wiener Neustadt Ringelnatter 0 0 1 1 0 Hitthaler
2017-07-17 Neunkirchen Erdkröte 0 0 1 0 0 Prein an der Rax
2017-07-17 Wiener Neustadt-Land Zauneidechse 0 0 1 0 0 Frisch
2017-07-17 Zwettl Schlingnatter 0 0 0 1 0 Gundacker
2017-07-16 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-07-16 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-07-14 Tulln Springfrosch 0 100 0 0 0 Haider
2017-07-14 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-14 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-07-14 Wien-Umgebung Schlingnatter 0 0 0 1 0 Nawrot-Wawrzyniak
2017-07-13 Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Schleining
2017-07-13 Scheibbs Gelbbauchunke 0 0 0 2 0 Walter
2017-07-13 Scheibbs Ringelnatter 0 0 1 0 0 Walter
2017-07-13 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-07-13 Tulln Springfrosch 0 100 3 1 0 Haider
2017-07-11 Mistelbach Zauneidechse 0 0 1 1 0 Nüsken
2017-07-10 Neunkirchen Erdkröte 0 0 0 1 0 Prein an der Rax
2017-07-10 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-07-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-10 Tulln Springfrosch 0 100 1 0 0 Haider
2017-07-09 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 1 0 Mosor
2017-07-09 Mistelbach Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-07-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 Nagel
2017-07-07 Bruck an der Leitha Andere Art (bitte in der Bemerkung angeben) 100 0 0 3 3 Schnedl
2017-07-07 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-07-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-07-07 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-07-07 Tulln Springfrosch 0 100 0 0 0 Haider
2017-07-05 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-07-05 Bruck an der Leitha Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 4 0 Zacherl
2017-07-02 St. Pölten-Land Gelbbauchunke 0 0 4 0 0 Xaver
2017-07-01 Horn Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Wohlschlager
2017-07-01 Tulln Springfrosch 0 200 0 0 0 Haider
2017-07-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-07-01 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-07-01 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-06-29 Tulln Springfrosch 0 200 0 0 0 Haider
2017-06-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-29 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-29 Wien-Umgebung Mauereidechse 0 0 0 3 0 Haider
2017-06-28 St. Pölten-Land Springfrosch 0 0 0 1 0 Tatzreiter
2017-06-28 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Nawrot-Wawrzyniak
2017-06-27 Melk Blindschleiche 0 0 0 1 0 Schneeweiß
2017-06-27 Tulln Seefrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-06-27 Tulln Teichfrosch 0 0 0 0 3 Wöss
2017-06-26 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Rabong
2017-06-26 Mödling Ringelnatter 0 0 1 0 0 gabmeyer
2017-06-25 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-25 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-25 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-25 Wiener Neustadt-Land Kreuzotter 0 0 0 1 0 Zens
2017-06-22 Gänserndorf Teichmolch 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 20 1 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Knoblauchkröte 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Knoblauchkröte 0 100 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Rotbauchunke 0 20 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Donaukammmolch 0 10 0 0 0 Nüsken
2017-06-22 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 50 0 5 0 Nüsken
2017-06-22 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-22 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-21 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-21 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-21 Tulln Springfrosch 0 300 0 0 0 Haider
2017-06-20 Korneuburg Seefrosch 0 0 0 100 0 Wöss
2017-06-19 Gmünd Bergeidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-19 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-19 Mistelbach Europäischer Laubfrosch 0 2 0 0 0 Hackl
2017-06-18 Baden Erdkröte 0 5 0 0 0 Kopeczky
2017-06-18 Baden Mauereidechse 0 0 2 5 0 Kopeczky
2017-06-18 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-18 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 2 0 Wöss
2017-06-18 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-06-18 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-18 Gmünd Kreuzotter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-18 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 1 0 0 Kunst
2017-06-17 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-06-17 Waidhofen an der Thaya Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kunst
2017-06-17 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 0 0 Kunst
2017-06-16 Tulln Teichmolch 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-16 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-06-16 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-16 Tulln Springfrosch 0 700 1 0 0 Haider
2017-06-16 Waidhofen an der Thaya Zauneidechse 0 0 0 1 0 Kunst
2017-06-16 Zwettl Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-13 Neunkirchen Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-06-12 Neunkirchen Blindschleiche 0 0 0 2 0 Prein an der Rax
2017-06-12 Tulln Springfrosch 0 800 4 1 0 Haider
2017-06-12 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-06-12 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-12 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-11 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Reitmeier
2017-06-11 Tulln Springfrosch 0 800 4 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Teichmolch 0 1 0 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-11 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-11 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-06-11 Wiener Neustadt-Land Grasfrosch 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-11 Zwettl Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Walter
2017-06-10 Baden Feuersalamander 0 1 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Grasfrosch 0 50 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Gelbbauchunke 0 5 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Feuersalamander 0 1 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Erdkröte 0 50 0 0 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Baden Ringelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-10 Bruck an der Leitha Schlingnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-06-10 Tulln Teichmolch 0 4 0 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Springfrosch 0 800 2 0 0 Haider
2017-06-10 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-10 Wiener Neustadt-Land Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-10 Wiener Neustadt-Land Kreuzotter 0 0 0 4 0 Riegler
2017-06-09 Baden Seefrosch 0 0 0 0 1 Kopeczky
2017-06-09 Baden Erdkröte 0 100 0 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Ringelnatter 0 0 2 2 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Würfelnatter 0 0 2 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Teichmolch 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Grasfrosch 0 100 0 0 0 Kopeczky
2017-06-09 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-09 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Fuchs
2017-06-06 Tulln Springfrosch 0 900 2 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-06 Tulln Teichmolch 0 5 0 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-06-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-05 Gmünd Ringelnatter 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-06-05 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-06-05 Wien-Umgebung Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Reitmeier
2017-06-04 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-04 Mödling Würfelnatter 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-06-04 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-06-04 Tulln Springfrosch 0 900 0 0 0 Haider
2017-06-04 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-03 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-06-03 Krems-Land Blindschleiche 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-06-03 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-06-03 Tulln Teichmolch 0 4 0 0 0 Haider
2017-06-03 Tulln Springfrosch 0 900 0 0 0 Haider
2017-06-02 St. Pölten-Land Gelbbauchunke 0 0 0 0 3 Purtscher
2017-06-01 Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 groz
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Mauereidechse 0 0 0 3 0 Bacher
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Würfelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-06-01 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-06-01 Tulln Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Haider
2017-06-01 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-31 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Barthelmes
2017-05-31 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 3 Wöss
2017-05-30 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-05-30 Lilienfeld Blindschleiche 0 0 0 1 0 Dorka
2017-05-29 Gmünd Blindschleiche 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-29 Gmünd Zauneidechse 0 0 1 0 0 Zaussinger
2017-05-29 Melk Bergmolch 0 1 0 0 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Grasfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Blindschleiche 0 0 0 2 0 Zacherl
2017-05-29 Melk Blindschleiche 0 0 0 4 0 Zacherl
2017-05-29 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Edelbacher
2017-05-28 Baden Würfelnatter 0 0 0 4 0 Kopeczky
2017-05-28 Bruck an der Leitha Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 50 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 50 0 0 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Seefrosch 0 0 0 50 0 Wöss
2017-05-28 Bruck an der Leitha Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-28 Krems-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Kutil
2017-05-27 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Baden Ringelnatter 0 0 1 0 0 Bacher
2017-05-27 Bruck an der Leitha Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Staufer
2017-05-27 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 3 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Donaukammmolch 0 5 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Donaukammmolch 0 3 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Erdkröte 0 1000 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Teichmolch 0 2 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gänserndorf Rotbauchunke 0 10 0 0 0 Nüsken
2017-05-27 Gmünd Erdkröte 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-27 Melk Äskulapnatter 0 0 0 2 0 Ziehaus
2017-05-27 Mödling Ringelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Mödling Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-27 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-27 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-26 Amstetten Ringelnatter 0 0 1 0 0 Hopf
2017-05-26 Gmünd Bergeidechse 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 0 0 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 1 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 0 3 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 1 0 1 Zacherl
2017-05-26 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-26 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Hauswirth
2017-05-26 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-05-26 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-26 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-05-25 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 2 0 Zacherl
2017-05-25 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 0 5 Zacherl
2017-05-25 Gmünd Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 1 Zacherl
2017-05-25 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Sabor
2017-05-24 Baden Mauereidechse 0 0 0 1 0 Thuri
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 0 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 0 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Springfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-24 Gmünd Erdkröte 0 900 0 0 0 Zacherl
2017-05-24 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Springfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Gmünd Teichfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-23 Horn Erdkröte 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-23 Horn Wechselkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 100 0 0 0 Pühringer
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-23 Zwettl Erdkröte 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-05-22 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-22 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-22 Tulln Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Haider
2017-05-22 Wien-Umgebung Teichfrosch 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-05-22 Wien-Umgebung Seefrosch 0 0 0 0 3 Zacherl
2017-05-22 Wien-Umgebung Springfrosch 0 0 0 3 0 Zacherl
2017-05-21 Zwettl Blindschleiche 0 0 1 0 0 Pühringer
2017-05-20 Gänserndorf Blindschleiche 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-20 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 1 0 0 Wlaschitz
2017-05-20 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Dimi
2017-05-20 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Dimi
2017-05-19 Amstetten Schlingnatter 0 0 1 0 0 Losbichler
2017-05-19 Lilienfeld Grasfrosch 0 0 0 1 0 Binder
2017-05-19 Lilienfeld Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bauer
2017-05-19 Mödling Würfelnatter 0 0 1 0 0 Kopeczky
2017-05-19 Mödling Feuersalamander 0 0 0 1 0 Kopeczky
2017-05-19 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-19 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-19 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-19 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-19 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-17 Baden Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 1 0 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 2 0 Zaussinger
2017-05-17 Gmünd Teichmolch 0 0 0 1 0 Zaussinger
2017-05-16 Amstetten Ringelnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-05-16 Amstetten Gelbbauchunke 0 1 0 4 0 [verborgen]
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 5 1 3 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 0 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 55 0 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 2 1 0 Zacherl
2017-05-16 Gmünd Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-16 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-16 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-16 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-16 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-16 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-16 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-15 Wien-Umgebung Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 0 Reitmeier
2017-05-14 Baden Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-14 Baden Teichmolch 0 0 0 2 0 Bacher
2017-05-14 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Teichfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Seefrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 0 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 5 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Kleiner Wasserfrosch 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 10 Wöss
2017-05-14 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 50 Wöss
2017-05-14 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-14 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-14 Krems-Land Teichmolch 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-14 Krems-Land Ringelnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-14 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-13 Baden Springfrosch 0 5 1 1 0 [verborgen]
2017-05-13 Baden Erdkröte 0 200 0 2 0 [verborgen]
2017-05-13 Bruck an der Leitha Teichfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-13 Bruck an der Leitha Seefrosch 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-13 Bruck an der Leitha Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 6 Wöss
2017-05-13 Wiener Neustadt-Land Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 2 Wöss
2017-05-13 Wiener Neustadt-Land Wechselkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-05-12 Baden Ringelnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-12 Gmünd Zauneidechse 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-11 Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Geets
2017-05-11 Baden Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Eckhart
2017-05-11 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 2 0 Wöss
2017-05-11 Gänserndorf Wechselkröte 0 0 0 1 0 Wöss
2017-05-11 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-11 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-11 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-11 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 2 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 1 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 0 1 0 Prof. Garz
2017-05-10 Gmünd Ringelnatter 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-10 Mödling Äskulapnatter 0 0 0 0 0 Kraus
2017-05-10 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 0 1 0 Schwanerer
2017-05-08 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-05-08 Horn Blindschleiche 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-08 Horn Schlingnatter 0 0 0 1 0 Walter
2017-05-08 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-08 Krems-Land Äskulapnatter 0 0 1 0 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-07 Baden Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-05-07 Horn Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Walter
2017-05-07 Tulln Smaragdeidechse 0 0 3 0 0 Haider
2017-05-07 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-07 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-05-07 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-07 Waidhofen an der Thaya Schlingnatter 0 0 0 2 0 Lagler
2017-05-06 Hollabrunn Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Walter
2017-05-06 Krems Äskulapnatter 0 0 1 0 0 [verborgen]
2017-05-06 St. Pölten-Land Europäischer Laubfrosch 0 0 0 3 0 [verborgen]
2017-05-06 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-05-06 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-05-05 Gmünd Nicht bekannt, bitte laut Foto bestimmen 0 0 1 0 0 Prof. Garz
2017-05-05 Tulln Schlingnatter 0 0 0 1 0 Dr. Danielczyk
2017-05-02 Mistelbach Rotbauchunke 0 0 0 0 3 Nüsken
2017-05-02 Tulln Springfrosch 0 1000 0 1 0 Haider
2017-05-02 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-02 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-05-01 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 0 4 Nüsken
2017-05-01 Gmünd Andere Art (bitte in der Bemerkung angeben) 0 0 0 1 0 Gebhard
2017-04-30 Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2017-04-30 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-30 Baden Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bacher
2017-04-30 Baden Zauneidechse 0 0 0 2 0 Bacher
2017-04-30 Baden Mauereidechse 0 0 0 2 0 Bacher
2017-04-30 Mistelbach Wechselkröte 0 0 0 1 0 Ernst
2017-04-30 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-30 Tulln Ringelnatter 0 0 3 0 0 Haider
2017-04-30 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-30 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-29 Mistelbach Schlingnatter 0 0 0 1 0 [verborgen]
2017-04-25 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 0 20 Nüsken
2017-04-25 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 1 0 Haider
2017-04-25 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-25 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-23 Tulln Springfrosch 0 1000 0 0 0 Haider
2017-04-23 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-23 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-23 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-15 Lilienfeld Blindschleiche 0 0 0 1 0 Sabor
2017-04-14 Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-14 Bruck an der Leitha Wechselkröte 0 0 1 1 0 Lutz
2017-04-13 Wiener Neustadt-Land Teichmolch 0 0 0 5 0 Ebner
2017-04-12 Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 HOVORKA
2017-04-10 Neunkirchen Schlingnatter 0 0 1 0 0 Hauswirth
2017-04-10 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-10 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-10 Tulln Springfrosch 1 1000 0 0 0 Haider
2017-04-10 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-09 Baden Blindschleiche 0 0 0 4 0 Bacher
2017-04-09 Baden Teichmolch 0 0 0 20 0 Bacher
2017-04-09 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 5 0 Wöss
2017-04-09 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-04-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 1 0 0 Köstenbauer
2017-04-09 St. Pölten-Land Schlingnatter 0 0 1 0 0 Köstenbauer
2017-04-09 Tulln Teichmolch 0 0 0 2 0 Haider
2017-04-09 Tulln Springfrosch 1 1000 0 1 0 Haider
2017-04-09 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-09 Wiener Neustadt Teichmolch 0 0 20 30 0 Feirer
2017-04-09 Wiener Neustadt Erdkröte 7 0 0 0 0 Feirer
2017-04-08 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-08 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-04-08 Tulln Springfrosch 18 500 0 1 0 Haider
2017-04-07 Bruck an der Leitha Springfrosch 10 0 0 0 0 Wöss
2017-04-07 Bruck an der Leitha Grasfrosch 250 0 0 0 0 Wöss
2017-04-06 Tulln Springfrosch 18 0 0 0 0 Haider
2017-04-06 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-03 Tulln Ringelnatter 0 0 2 0 0 Haider
2017-04-03 Tulln Springfrosch 19 0 0 1 0 Haider
2017-04-02 Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-04-02 Bruck an der Leitha Rotbauchunke 0 0 0 3 0 Lutz
2017-04-02 Gänserndorf Europäische Sumpfschildkröte 0 0 0 4 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 20 100 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Zauneidechse 0 0 0 5 0 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Rotbauchunke 0 0 0 15 10 Metlicka
2017-04-02 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 3 0 Metlicka
2017-04-02 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 1 0 Wiesinger
2017-04-02 Neunkirchen Kreuzotter 0 0 0 1 0 Kopecek
2017-04-02 Wiener Neustadt-Land Ringelnatter 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-04-01 Amstetten Äskulapnatter 0 0 0 1 0 weghaupt
2017-04-01 Tulln Teichmolch 0 0 0 3 0 Haider
2017-04-01 Tulln Springfrosch 19 0 0 3 0 Haider
2017-04-01 Tulln Smaragdeidechse 0 0 1 0 0 Haider
2017-04-01 Tulln Ringelnatter 0 0 4 0 0 Haider
2017-04-00 St. Pölten-Land Teichmolch 0 0 0 2 0 [verborgen]
2017-03-31 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-31 Tulln Teichmolch 0 0 0 4 0 Haider
2017-03-31 Tulln Springfrosch 17 0 0 6 0 Haider
2017-03-31 Tulln Ringelnatter 0 0 5 0 0 Haider
2017-03-30 Tulln Teichmolch 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-30 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-29 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 2 0 Wöss
2017-03-29 Gänserndorf Teichmolch 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-29 Krems-Land Springfrosch 3 0 0 1 0 Schweighofer
2017-03-29 Krems-Land Erdkröte 0 0 0 8 1 Schweighofer
2017-03-29 Krems-Land Bergmolch 0 0 0 10 0 Schweighofer
2017-03-28 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Erdkröte 0 0 0 0 1 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Moorfrosch 0 0 0 4 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Zauneidechse 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 150 0 Wöss
2017-03-28 Gänserndorf Ringelnatter 0 0 0 1 0 Wöss
2017-03-28 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-28 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-28 Tulln Teichmolch 0 0 0 4 0 Haider
2017-03-27 Tulln Springfrosch 17 0 0 9 0 Haider
2017-03-27 Tulln Kammmolch-Artenkreis 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-27 Tulln Teichmolch 0 0 0 3 0 Haider
2017-03-26 Tulln Teichmolch 0 0 0 1 0 Haider
2017-03-26 Tulln Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 1 0 Fuchs
2017-03-26 Tulln Springfrosch 17 0 0 4 0 Haider
2017-03-26 Tulln Ringelnatter 0 0 1 0 0 Haider
2017-03-25 St. Pölten-Land Springfrosch 50 0 0 1 0 Sztatecsny
2017-03-25 Tulln Smaragdeidechse 0 0 2 0 0 Haider
2017-03-25 Tulln Springfrosch 17 0 0 2 0 Haider
2017-03-24 Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Bierbaumer
2017-03-24 Baden Erdkröte 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Baden Springfrosch 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Baden Grasfrosch 10 0 0 8 0 Bacher
2017-03-24 Baden Grasfrosch 0 0 0 3 0 Bacher
2017-03-24 Baden Erdkröte 0 0 0 0 0 Bacher
2017-03-24 Baden Bergmolch 0 0 0 1 0 Bacher
2017-03-24 Tulln Springfrosch 16 0 0 3 0 Haider
2017-03-23 Korneuburg Moorfrosch 250 0 0 10 0 Wöss
2017-03-22 Baden Erdkröte 0 0 0 2 0 pelz
2017-03-22 Tulln Springfrosch 16 0 0 3 0 Haider
2017-03-21 Grasfrosch 0 0 0 0 0 Purtscher
2017-03-21 Bergmolch 0 0 0 12 0 Purtscher
2017-03-21 Amstetten Grasfrosch 30 0 0 0 0 [verborgen]
2017-03-21 Baden Blindschleiche 0 0 0 1 0 Kopecek
2017-03-21 Bruck an der Leitha Zauneidechse 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-03-21 Gmünd Knoblauchkröte 0 0 0 1 0 Litschauer
2017-03-20 Baden Alpenkammmolch 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-03-20 Baden Springfrosch 0 0 0 2 0 Rucziczka
2017-03-20 Baden Erdkröte 0 0 0 18 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Teichmolch 0 0 0 2 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Springfrosch 0 0 0 7 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Grasfrosch 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Erdkröte 0 0 0 32 0 Rucziczka
2017-03-19 Baden Erdkröte 0 0 0 3 0 Rucziczka
2017-03-19 Tulln Springfrosch 13 0 0 4 0 Haider
2017-03-18 Baden Erdkröte 0 0 0 51 0 Rucziczka
2017-03-18 Baden Springfrosch 0 0 0 10 0 Rucziczka
2017-03-18 St. Pölten Wechselkröte 0 0 0 1 0 Gnad
2017-03-18 Tulln Springfrosch 7 0 1 11 0 Haider
2017-03-18 Wien-Umgebung Grasfrosch 500 0 0 250 200 Fuchs
2017-03-17 Baden Springfrosch 0 0 0 21 0 Rucziczka
2017-03-17 Baden Erdkröte 0 0 0 101 0 Rucziczka
2017-03-17 Gänserndorf Europäischer Laubfrosch 0 0 0 1 0 Ernst
2017-03-14 Tulln Springfrosch 5 0 0 8 0 Haider
2017-03-13 Springfrosch 10 0 0 0 0 Sztatecsny
2017-03-13 Smaragdeidechse 0 0 1 3 0 [verborgen]
2017-03-13 Tulln Springfrosch 4 0 0 6 0 Haider
2017-03-11 Tulln Springfrosch 2 0 0 5 0 Haider
2017-03-11 Wien-Umgebung Grasfrosch 5 0 0 0 0 Fuchs
2017-03-09 Amstetten Grasfrosch 0 0 0 1 0 Ziervogl
2017-03-09 Mödling Grasfrosch 0 0 0 4 0 Sabor
2017-03-09 Mödling Erdkröte 0 0 0 97 0 Sabor
2017-03-09 Mödling Springfrosch 0 0 0 4 0 Sabor
2017-03-09 Tulln Springfrosch 1 0 0 6 0 Haider
2017-03-08 St. Pölten Springfrosch 0 0 0 2 0 Gnad
2017-03-06 Tulln Springfrosch 1 0 0 4 0 Haider
2017-03-04 Bruck an der Leitha Smaragdeidechse 0 0 0 2 0 Egretzberger
2017-03-04 Mödling Erdkröte 0 0 0 1 0 Sabor
2017-03-04 Tulln Springfrosch 0 0 0 3 0 Haider
2017-03-02 Mödling Springfrosch 0 0 0 1 0 Sabor
2017-02-02 Äskulapnatter 0 0 0 1 0 Bierbaumer
2017-00-23 Rotbauchunke 0 0 2 0 0 Sztatecsny
2017-00-23 Teichmolch 0 0 2 2 0 Sztatecsny
2017-00-23 Erdkröte 0 0 0 1 0 Sztatecsny
2017-00-23 Springfrosch 0 0 0 4 0 Sztatecsny
2017-00-16 Mödling Smaragdeidechse 0 0 0 0 2 Daublebsky
2017-00-00 Baden Erdkröte 0 0 0 1 0 Rucziczka
2017-00-00 Melk Grasfrosch 0 0 0 1 0 Zacherl
2017-00-00 Mistelbach Wasserfrosch (nicht näher bestimmt) 0 0 0 3 0 Hackl
2017-00-00 Mödling Schlingnatter 0 0 0 1 0 Bacher
2017-00-00 Neunkirchen Teichfrosch 0 0 0 1 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Springfrosch 0 0 0 2 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Erdkröte 0 0 50 3 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Teichmolch 0 0 0 15 0 schuh
2017-00-00 Neunkirchen Ringelnatter 0 0 0 1 0 schuh
2017-00-00 Wiener Neustadt-Land Ringelnatter 0 0 1 0 0 Fabbri
2017-00-00 Zwettl Ringelnatter 0 0 0 1 0 Pühringer
2017-00-00 Zwettl Ringelnatter 0 0 0 1 0 Pühringer